Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác
#IG-105124

Văn hóa - Xã hội

Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác

Hà Nội (TTXVN 18/9) Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 1/1/2025, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Đến thời điểm đó, nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Xuất bản:Thứ hai, 19/09/2022 15:48 (GMT+7)