Từ 1/1/2022: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực
#IG-42625

Kinh tế - Hội nhập

Từ 1/1/2022: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực

Hà Nội (TTXVN 1/1) Từ 1/1/2022, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và 5 nước đối tác chính thức có hiệu lực. Đây là hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương tạo ra khối thương mại lớn nhất thế giới theo quy mô kinh tế.
Xuất bản:Thứ bảy, 01/01/2022 06:04 (GMT+7)