Trung Quốc: Bùng nổ phương thức thanh toán di động