Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng
#IG-19171

Chính trị - Ngoại giao

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Hà Nội (TTXVN 3/2) ) Trong suốt 91 năm qua (1930-2021), sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc.
Xuất bản:Thứ tư, 03/02/2021 07:39 (GMT+7)