Trình Chính phủ Đề án huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào quý IV/2023
#IG-116534

Chính trị - Ngoại giao

Trình Chính phủ Đề án huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào quý IV/2023

Hà Nội (TTXVN 6/3) Ngày 3/3/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận. Trong đó, huyện Đông Anh, Gia Lâm dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ vào Quý IV/2023 các huyện còn lại trình trong năm 2025.
Xuất bản:Thứ hai, 06/03/2023 05:59 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI