Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Hà Nội (TTXVN 6/5) Trải qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 • Ngày:
  06/05/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ