Triển khai thêm các giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19
#IG-15668

Y tế - Cộng đồng

Triển khai thêm các giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19

Hà Nội (TTXVN 24/3) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3 có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, các ngành các cấp, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi bệnh.
Xuất bản:Thứ ba, 24/03/2020 22:26 (GMT+7)