Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Trẻ em làm việc và lao động trẻ em

Trẻ em làm việc và lao động trẻ em

Hà Nội (TTXVN 27/10) Trẻ em làm việc được luật pháp chấp nhận, nhưng trẻ em làm việc quá giờ, trở thành lao động trẻ em thì bị nghiêm cấm.

 • Ngày:
  27/10/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ