Trẻ em dưới 1 tuổi bắt đầu được tiêm chủng phòng, chống bệnh bạch hầu