Tránh sốc nhiệt khi lao động trong môi trường nắng nóng