Trang thiết bị và thuốc tại trạm y tế lưu động
#IG-21346

Y tế - Cộng đồng

Trang thiết bị và thuốc tại trạm y tế lưu động

Hà Nội (TTXVN 28/8) Trạm y tế lưu động được trang bị các trang thiết bị thiết yếu cho phòng, chống COVID-19 và khám chữa bệnh thông thường, sử dụng các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc dành cho Trạm y tế cấp xã (theo nhu cầu thực tế) và các loại thuốc điều trị COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Xuất bản:Thứ bảy, 28/08/2021 05:55 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19