Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Trân Quôc et Buu Long parmi les vingt plus beaux temples bouddhistes

Trân Quôc et Buu Long parmi les vingt plus beaux temples bouddhistes

La pagode Trân Quôc à Hanoi et la pagode Buu Long à Hô Chi Minh-Ville ont été classées dans la liste des pagodes bouddhistes les plus belles par le magazine américain National Geographic.

 • Ngày:
  13/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Société
 • [Download]
 • Trang chủ