Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Trade surplus estimated at nearly 6 billion USD

Trade surplus estimated at nearly 6 billion USD

Vietnam is expected to post a trade surplus of nearly 6 billion USD in the first nine months of this year.

 • Ngày:
  30/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ