Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly
#IG-15579

Y tế - Cộng đồng

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly

Hà Nội (TTXVN 16/3) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly cần phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương ra Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly; chỉ đạo, tổ chức, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly...