Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019
#IG-13258

Giáo dục - Khoa Học

Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Hà Nội (TTXVN 23/6) Theo Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh (TS) phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/06/2019 07:19 (GMT+7)