Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

TP Hồ Chí Minh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như thế nào?

TP Hồ Chí Minh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 24/11) Từ 24/11/2018, các hộ dân tại TP Hồ Chí Minh phải phân rác thành 3 loại hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại và chuyển giao đúng nhóm.

 • Ngày:
  24/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ