Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Top 10 events of Vietnam in 2019 selected by VNA

Top 10 events of Vietnam in 2019 selected by VNA

The Vietnam News Agency (VNA) has selected the top 10 events that shaped the country in 2019

 • Ngày:
  25/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ