Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

Hà Nội (TTXVN 21/3) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (Mun Che In) sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/3/2018.

 • Ngày:
  21/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ