Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tổng quan nền kinh tế thành viên Đài Bắc - Trung Hoa

Tổng quan nền kinh tế thành viên Đài Bắc - Trung Hoa

Hà Nội (TTXVN 3/6) Là một trong những nền kinh tế thành viên APEC, Đài Bắc - Trung Hoa có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao, đạt 47.800 USD năm 2016.

 • Ngày:
  03/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ