Tổng quan GDP Việt Nam 5 năm 2011-2015
#IG-01803

Kinh tế - Hội nhập

Tổng quan GDP Việt Nam 5 năm 2011-2015

Hà Nội (TTXVN 28/10) 5 năm 2011-2015, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nội tại của nền kinh tế, cộng thêm sự tác động tiêu cực, khó lường và diễn biến phức tạp từ bên ngoài khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế, nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn khởi sắc trên đà phát triển vững chắc. Rõ nhất và căn bản nhất là lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.
Xuất bản:Thứ tư, 28/10/2015 15:02 (GMT+7)