Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn
#IG-105463

Chính trị - Ngoại giao

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Hà Nội (TTXVN 21/10) Chiều 21/10/2022, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ tán thành 92,17%.
Xuất bản:Thứ sáu, 21/10/2022 16:26 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ