Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang
#IG-21469

Chính trị - Ngoại giao

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang

Hà Nội (TTXVN 10/9) Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/9/2021.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/09/2021 13:02 (GMT+7)