Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Số doanh nghiệp và lực lượng lao động duy trì mức tăng
#IG-42729

Kinh tế - Hội nhập

Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Số doanh nghiệp và lực lượng lao động duy trì mức tăng

Hà Nội (TTXVN 14/1) Theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, số doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2020 duy trì mức tăng nhưng các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ có dấu hiệu chững lại trong 5 năm qua.
Xuất bản:Thứ sáu, 14/01/2022 10:25 (GMT+7)