Tổng điều tra kinh tế 2021: Những nội dung đáng lưu ý
#IG-19420

Kinh tế - Hội nhập

Tổng điều tra kinh tế 2021: Những nội dung đáng lưu ý

Hà Nội (TTXVN 2/3) Từ 1/3/2021, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành thống kê thực hiện.
Xuất bản:02-03-2021