Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tốc độ tiêu thụ tài nguyên chênh lệch lớn giữa các quốc gia

Tốc độ tiêu thụ tài nguyên chênh lệch lớn giữa các quốc gia

Hà Nội (TTXVN 30/7) Ngày Trái đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia dưới đây tiêu thụ.

 • Ngày:
  30/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ