Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2018

Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2018

Hà Nội (TTXVN 22/10) Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, dự kiến có tám chỉ tiêu ở mức vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và bốn chỉ tiêu ở mức đạt.

 • Ngày:
  22/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ