Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không ngừng nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không ngừng nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

Hà Nội (TTXVN 9/6) Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã phát huy vai trò ngày càng quan trọng về giữ gìn an ninh và ổn định khu vực, thúc đẩy các nước thành viên cùng phát triển, đồng thời không ngừng nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

 • Ngày:
  09/06/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ