Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tình trạng thiếu ăn ở châu Á - Thái Bình Dương

Tình trạng thiếu ăn ở châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội (TTXVN 11/11) Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn khoảng 486 triệu người thiếu ăn vào năm 2017, giảm không đáng kể so với 2 năm trước đó.

 • Ngày:
  11/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ