Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tình trạng nhập cư ở Đức

Tình trạng nhập cư ở Đức

Hà Nội (TTXVN 7/1) Trong năm 2016, Đức đã bước đầu thành công trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này khi tiếp nhận khoảng 1 triệu người nhập cư, chiếm 2/3 tổng số người vào châu Âu, mà vẫn giữ được ổn định tình hình chính trị - xã hội. Mặc dù vậy, những kết quả mà Đức đạt được mới chỉ là tạm thời và khó khăn vẫn đang ở phía trước.

 • Ngày:
  07/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ