Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tình trạng khủng bố ở Afghanistan

Tình trạng khủng bố ở Afghanistan

Hà Nội (TTXVN 12/1) Khu vực kiểm soát và hỗ trợ của Taliban ở Afghanistan từ 10/12/2015.

 • Ngày:
  12/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Quốc phòng - An ninh
 • [Download]
 • Trang chủ