Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tình trạng bất bình đẳng toàn cầu được cải thiện

Tình trạng bất bình đẳng toàn cầu được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 8/3) Chỉ số đo lường tình trạng bình đẳng giữa nam và nữ trên toàn cầu (WBL) đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm qua khi tăng từ 70 lên 75. So sánh giữa các khu vực, Nam Á là khu vực đạt được tiến bộ lớn nhất.

 • Ngày:
  08/03/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ