Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 31/5/2023
#IG-117408

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 31/5/2023

Hà Nội (TTXVN 1/6) Trong ngày 31/5/2023 có 4.177 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.416.100 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.702.478 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.748.079 liều.