Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 27/4/2023
#IG-117026

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 27/4/2023

Hà Nội (TTXVN 28/4) Trong ngày 27/4/2023 có 6.334 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.207.930 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.660.724 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.581.773 liều.