Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 20/3/2023
#IG-116671

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 20/3/2023

Hà Nội (TTXVN 21/3) Trong ngày 20/3/2023 có 13.083 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.922.549 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.562.276 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.395.459 liều.