Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 17/4/2023
#IG-116919

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 17/4/2023

Hà Nội (TTXVN 18/4) Trong ngày 17/4/2023 có 4.854 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.097.145 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.630.322 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.501.840 liều.