Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 11/4/2023
#IG-116884

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 11/4/2023

Hà Nội (TTXVN 12/4) Trong ngày 11/4/2023 có 25.801 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.058.420 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.613.135 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.480.302 liều.
Xuất bản:Thứ tư, 12/04/2023 18:06 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19