Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 10/5/2023
#IG-117177

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 10/5/2023

Hà Nội (TTXVN 11/5) Trong ngày 10/5/2023 có 1.571 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.304.925 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.673.634 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.665.748 liều.