Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi
#IG-104586

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội (TTXVN 22/7) Tính đến hết ngày 21/7/2022, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm vớii tổng số mũi tiêm: 10.919.204, trong đó tiêm mũi 1 là 7.388.541 trẻ (64,5%); tiêm mũi 2: 3.530.663 trẻ (30,8%).
Xuất bản:Thứ sáu, 22/07/2022 18:07 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19