Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương sau mốc 15/9/2021 (P2)
#IG-21525

Y tế - Cộng đồng

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương sau mốc 15/9/2021 (P2)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều địa phương. Nhiều nơi chỉ còn áp dụng từng phần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sau mốc 15/9/2021.
Xuất bản:Thứ sáu, 17/09/2021 18:38 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19