Số liệu về 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 27/4) Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
#IG-20048
Số liệu về 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV