Tìm trong tự nhiên giải pháp quản lý nước
#IG-09900

Văn hóa - Xã hội

Tìm trong tự nhiên giải pháp quản lý nước

Hà Nội (TTXVN 21/3) Chủ đề Ngày nước Thế giới năm 2018 là “Nước với Thiên nhiên” - tìm kiếm trong tự nhiên giải pháp quản lý tài nguyên nước, nhằm giải quyết những thách thức về nước mà thế giới phải đối mặt trong thế kỷ 21.