Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tìm hiểu về Kinh tế số

Tìm hiểu về Kinh tế số

Hà Nội (TTXVN 13/9) Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ứng dụng công nghệ số nhằm phát triển kinh tế đang trở thành tất yếu đối với các nước ASEAN, khái niệm Kinh tế số đã dần trở nên phổ biến.

 • Ngày:
  13/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ