Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19
#IG-41804

Y tế - Cộng đồng

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 14/10) Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời Về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tiêu chí đánh giá 4 cấp độ thích ứng an toàn COVID-19 dựa trên tỷ lệ F0, độ bao phủ vaccine, khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.
Xuất bản:Thứ năm, 14/10/2021 06:09 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19