Tiếp cận nguồn nước và điều kiện vệ sinh cơ bản
#IG-01630

Văn hóa - Xã hội

Tiếp cận nguồn nước và điều kiện vệ sinh cơ bản

Hà Nội (TTXVN 27/9) Việt Nam có nhiều tiến bộ trong thực hiện Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ số 7 về giảm một nửa tỷ lệ người không được tiếp cận ổn định với nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản trong giai đoạn 1990-2015.
Xuất bản:Chủ nhật, 27/09/2015 11:09 (GMT+7)