#IG-19897

Tiêm vaccine sởi vào thời điểm nào?

Hà Nội (TTXVN 22/2) Tiêm vaccine sởi là bắt buộc đối với trẻ em và người trưởng thành chưa có miễn dịch sởi.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/02/2019 16:59 (GMT+7)
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động