Tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi