Tiêm chủng vắc xin COVID-19 Vero Cell của Sinopharm tại Việt Nam