Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030
#IG-41647

Kinh tế - Hội nhập

Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030

Hà Nội (TTXVN 12/10) Giai đoạn 2021-2030, ngành thủy sản đề ra mục tiêu phát triển chế biến thủy sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản và đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Xuất bản:Thứ ba, 12/10/2021 06:24 (GMT+7)