Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thụy Điển lâm vào tình trạng Quốc hội treo

Thụy Điển lâm vào tình trạng Quốc hội treo

Hà Nội (TTXVN 11/9) Liên minh trung tả của Thủ tướng Stefan Lofven và liên minh trung hữu đối lập đều không giành đủ 175 ghế để giành thế đa số tại Quốc hội.

 • Ngày:
  11/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ