Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
#IG-20873

Chính trị - Ngoại giao

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 21/7) Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh ủy, thành ủy các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.
Xuất bản:Thứ tư, 21/07/2021 18:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19